P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl

Uitslag Oudertevredenheidspeiling

14-06-2017
Uitslag Oudertevredenheidspeiling
Door 59 ouders werd de OTP ingevuld; dank daarvoor. Het onderzoeksbureau maakte een samenvatting van de uitslag en u vindt deze als bijlage bij de nieuwsbrief.
Enkele ouders maakten kritische opmerkingen over (de indeling van) het plein. Goed dat u ons feedback geeft, daar kunnen we van leren. De filosofie achter de huidige indeling is de volgende: het klim- en klautergedeelte is geconcentreerd op een deel van het plein. Daardoor blijft een ander deel helemaal leeg en dat is voor veel kinderen prettige speelruimte: de kleuters rijden er met de karren, fietsen & steppen en de oudere kinderen voetballen er in de pauze. Op dat deel vinden zij dan geen obstakels op hun pad.
Momenteel is de loopbrug bij het speelhuisje stuk. Deze is in revisie en komt weer terug!