P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl

Team 2016-2017Bovenste rij - van links naar rechts:
Esther Verkerk - Kim de Bruijn Karin Stevens Nicole Groenestein Rosanne van der Zwan - Joke Stapper - Angela Verkleij -  Arjanne de Zwart - Rebecca Molenaar

Onderste rij - van links naar rechts:
Gerda Figee - Gera Snaterse Neeltje van 't Wout - Marja de Jong - Carine Bontenbal Mariska Rijm Henk van der Bas 

Judith de JongJantine Jensma - Daphne van Leeuwen 

Niet op de foto: 
Leon van Prooijen Elles van der Willik - Judith van der Kruijt Groepsverdeling team 2016-2017
In het schema hieronder ziet u hoe de diverse leerkrachten seizoen 2016-2017 worden ingezet:

GROEP MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
1a/2a Esther Verkerk /
Jantine Jensma

Esther Verkerk
Jantine Jensma
 
Esther Verkerk/
Jantine Jensma
Esther Verkerk /
Jantine Jensma
Esther Verkerk /
Jantine Jensma
1b/2b Karin Stevens  Karin Stevens Karin / Nicole Nicole Groenestein
Nicole Groenestein
 
1c/2c
Rosanne
van der Zwan
 
Rosanne
van der Zwan
Rosanne
van der Zwan
Rosanne
van der Zwan
Rosanne
van der Zwan
 3
Judith 
van der Kruijt
 
Joke Stapper Joke  Stapper Judith 
van der Kruijt
Joke Stapper
 4
Marja
de Jong  
 
Marja
de Jong 
Daphne van Leeuwen Marja
de Jong
Marja
de Jong
 5  Carine
Bontenbal
 Carine
Bontenbal
 Carine / Kim 
Kim
de Bruijn
 
Kim
de Bruijn
 6 Rebecca Molenaar 
Rebecca Molenaar
 
Arjanne / Rebecca Arjanne
de Zwart
Arjanne
de Zwart
 7
Henk 
van der Bas
 
Henk 
van der Bas
Henk 
van der Bas
Henk 
van der Bas
Henk 
van der Bas
 8  
Judith
de Jong
 
Judith
de Jong

Mariska Rijm
 
Mariska Rijm  Mariska Rijm


* In groep 1a/2a werken Jantine en Esther afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag en
  donderdag, vrijdag. 
* In groep 1b/2b werkt Karin de ene week op woensdag en Nicole de andere week. 
* In groep 3 wordt Judith tot de kerstvakantie vervangen door Daphne van Leeuwen, vanwege
   zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
* In groep 4 werkt Daphne naast de woensdag ook nog acht losse dagen, verspreid over het hele jaar.  
   Dat zijn vrije dagen voor Marja, waar zij volgens de CAO op grond van haar leeftijd recht op heeft.
* In groep 5 is Kim op woensdag ook een aantal uren voor de kinderen beschikbaar, naast Carine.
   De andere uren is zij ambulant als ICT’er. 
* In groep 6 is Arjanne er elke woensdag en Rebecca is om de week als tweede leerkracht aanwezig.   *    
   In groep 8 werken Judith en Mariska beiden op woensdag. Die ‘extra handen in de klas’ worden dan  
   ook ingezet in groep 7.
* ‘Extra handen’ zijn er ook in de groepen 1 t/m 4 en wel in de persoon van Angela Verkleij, onze
   onderwijsassistente.
* Neeltje van ’t Wout blijft op maandag en woensdag de Kwinkgroepen voor kinderen met een
   ontwikkelingsvoorsprong begeleiden en Gera Snaterse werkt op die dagen met groepjes of  
   individuele leerlingen in de Remedial Teaching.
* Elles van der Willik geeft op dinsdag muzieklessen in de groepen 4 t/m 8 en Leon van Prooijen gym
  op vrijdag in 5 t/m 8.


 

Groepsverdeling team 2017-2018
In het schema hieronder ziet u hoe de diverse leerkrachten seizoen 2017-2018 worden ingezet:

GROEP MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
1a/2a Esther Verkerk /
Jantine Jensma

Esther Verkerk
Jantine Jensma
 
Esther Verkerk/
Jantine Jensma
Esther Verkerk /
Jantine Jensma
Esther Verkerk /
Jantine Jensma
1b/2b Karin Stevens  Karin Stevens Karin / Nicole Nicole Groenestein
Nicole Groenestein
 
3
Rosanne
van der Zwan
 
Rosanne
van der Zwan
Rosanne
van der Zwan
Rosanne
van der Zwan
Rosanne
van der Zwan
 3
Judith 
van der Kruijt
 
Joke Stapper Joke  Stapper Judith 
van der Kruijt
Joke Stapper
 4
Marja
de Jong  
 
Marja
de Jong 
Daphne van Leeuwen Marja
de Jong
Marja
de Jong
 5  Carine
Bontenbal
 Carine
Bontenbal
 Carine / Kim 
Kim
de Bruijn
 
Kim
de Bruijn
 6
Henk van der Bas     
 
Henk van der Bas        Henk van der Bas       Henk van der Bas      Henk van der Bas     
 7
Rebecca Molenaar 
 
Rebecca Molenaar    Arjanne de Zwart Arjanne de Zwart Arjanne de Zwart
 8  
Judith
de Jong
 
Judith
de Jong

Mariska Rijm
 
Mariska Rijm  Mariska Rijm

· Voor de groepen 1 t/m 3 zijn weer vier formatieplaatsen beschikbaar. We hebben ervoor gekozen om de  
  grote groep 3 bij aanvang van het seizoen te splitsen in twee kleine groepen. Dat betekent dan dus dat  we starten met twee kleutergroepen. Als in de loop van het seizoen de kleutergroepen te vol worden voegen we de beide groepen 3 samen en formeren we een derde kleutergroep. Angela Verkleij, onze onderwijsassistente, zal vooral ingezet worden in de groepen met het grootste leerlingenaantal; aanvankelijk de kleutergroepen dus.
We zijn nu bezig met de verdeling van de kleuters over de beide groepen en de samenstelling van de groepen 3. We houden daarbij rekening met de huidige verdeling, met vriendjes en vriendinnetjes, met een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes en kijken ook naar de verschillen in ontwikkeling.
· In groep 1a/2a werken Jantine en Esther afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, vrijdag.
· In groep 1b/2b werkt Karin de ene week op woensdag en Nicole de andere week.
· In groep 4 werkt Daphne naast de woensdag ook nog een aantal losse dagen, verspreid over het hele  
  jaar. Dat zijn vrije dagen voor Marja, waar zij volgens de CAO op grond van haar leeftijd recht op heeft.
· In groep 5 is Kim op woensdag ook een aantal uren voor de kinderen beschikbaar, naast Carine. De andere uren  is zij ambulant als ICT’er.
· Voor groep 7 zijn we nog in gesprek over de vervanging tijdens de eerste maanden, als beide collega’s bevallingsverlof hebben.
· In groep 8 werken Judith en Mariska beiden op dinsdag. Die ‘extra handen in de klas’ worden ook in andere groepen ingezet.
· Neeltje van ’t Wout blijft de Kwinkgroepen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong begeleiden en Gera Snaterse geeft groepjes of individuele leerlingen Remedial Teaching.
· Elles van der Willik, of haar vervanger als zij nog niet volledig hersteld is, geeft muzieklessen in de groepen 4 t/m 8 en Leon van Prooijen gym op vrijdag in 5 t/m 8.
 
We denken op deze manier het beschikbare personeelsbudget weer maximaal in te zetten en vertrouwen erop dat door deze inzet alle leerlingen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben.
Donderdagmiddag 29 juni schuiven de groepen een uurtje door; de leerlingen kunnen dan even proefdraaien voor volgend jaar. Ook de kleuters die na de zomervakantie starten zijn deze middag welkom; wij verwachten hen om 13:00 uur bij het betreffende lokaal.