P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl
Plusklas: kwink

De kwinkgroep wordt op maandag en donderdag geleid door juf Saskia Vosselman. 

De naam 'kwink' is afgeleid van het  'kwinkspel' . Dit is een spel voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong  uitgegeven door Landelijk Informatiecentrum voor Hoogbegaafden.   We spelen dit spel enkele keren per jaar in de kwinkgroep, met name met de middenbouwkinderen.
De kwinkgroep is een voorziening binnen onze school om meer- en hoogbegaafde leerlingen verdieping te bieden. De leerlingen die deelnemen aan de kwinkgroep compacten het basiswerk en krijgen tijdens de kwinkuren verrijking aangeboden. De kinderen werken  in hun eigen klas aan de verrijkingsstof. Met behulp van een schema  op  hun eigen tafel leren ze  het werk zelf te organiseren en zelf verantwoordelijk te zijn. Per schooljaar werken de kinderen aan 4 thema's.   

http://www.kwink.yurls.netGa naar:

  Projecten