P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl

Lesrooster


Wij hebben een continurooster en dat betekent dus dat de kinderen tussen de middag op school blijven. Alle leerlingen zijn op woensdagmiddag vrij en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn daarnaast ook op vrijdagmiddag vrij.
 
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 t/m 4 8:30 - 14:30 8:30 - 14:30 8:30 - 12:15 8:30 - 14:30 8:30 - 12:00
5 t/m 8 8:30 - 14:30 8:30 - 14:30 8:30 - 12:15 8:30 - 14:30 8:30 - 14:30
 
De schoolbel gaat vijf minuten van te voren. Vanaf dat moment gaan de kinderen naar binnen. Ouders mogen natuurlijk even meelopen, maar wanneer de tweede bel gaat, willen we beginnen. De ochtendpauze is voor de groepen  3, 4 en 5 van 10.15-10.30 uur,
de groepen 6, 7 en  8 hebben pauze van 10.30-10.45 uur.
De kleuters spelen buiten vóór 10.15 uur en na 10.45 uur.
oor de pauze op deze manier te splitsen, hebben de kinderen voldoende speelruimte. 


Gymnastiek


Voor het bewegingsonderwijs van groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de eigen speelzaal. Groep 1-2a en 1-2b gymen op dinsdagochtend. Groep 1-2c gymt op maandagochtend. Gymkleding is niet nodig, wel is het prettig wanneer de kinderen gymschoenen dragen; graag makkelijk schoeisel, bijvoorbeeld met klittenband. Deze gymschoenen blijven bewaard op school.

Groep 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal aan de Biezen. Het dragen van gymkleding en -schoenen is voor groep 3 t/m 8 verplicht. De lessen in midden- en bovenbouw worden gegeven door een vakleerkracht, Leon van Prooijen
 

Gymrooster

Groep 3: woensdag 11:15 - 12:15 uur
Groep 4: woensdag 10:15 - 11:15 uur
Groep 5: vrijdag 08:30 -09:50 uur
Groep 6: vrijdag 10:00 - 11:20 uur
Groep 7: vrijdag 11:50 - 13:10 uur
Groep 8: vrijdag 13:10 - 14:30 uur