P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl

Kalender 2018 - 2019 - Studiemorgen

Data:
10-04-2019
Woensdag 10 april is de school voor de leerlingen gesloten, vanwege een studiedag voor het team. In het onderwijs wordt met vierjarige schoolplannen gewerkt en het huidige schoolplan loopt aan het eind van dit seizoen af. We zijn nu dus bezig met een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2023 en stellen onszelf vragen als: Hoe moet ons onderwijs er de komende vier jaar uitzien? Waar moeten accenten liggen? Wat willen we vasthouden uit de afgelopen jaren, willen we ook dingen loslaten? We ontwikkelen dus weer een lange termijn visie en leggen in hoofdlijnen vast wat onze doelen zijn. Het implementeren van 21e eeuwse vaardigheden in de dagelijkse onderwijspraktijk zal een belangrijke rol spelen. We hebben bovenstaande vragen ook voorgelegd aan de ouders in de MR en zij hebben ons al waardevolle input gegeven.