P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl

SPCO LEV

Onze school is één van de vijf scholen van de Stichting LEV. LEV is een Hebreeuws woord en staat voor 'Hart en Moed' en ook voor 'Leren en Vertrouwen'. Dit zijn kernwaarden SPCO LEV zich op richt. Hart en Moed horen bij elkaar. Wij geven vanuit ons hart kennis en ervaringen door aan onze kinderen en we geven ze moed om er in de wereld te durven zijn.
Deze stichting beheert drie scholen in Boskoop en twee in Waddinxveen:

· In Boskoop:                   - Ichthus
                                        - Immanuël
                                        - Rehoboth
· In Waddinxveen:           - Koningin Beatrix
                                        - Koning Willem-Alexander (2 locaties).
 
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor zaken die zijn  vastgelegd in de de Wet op het Primair Onderwijs. In het Strategische Beleidsplan staan o.a. de missie, visie en de doelen van de stichting beschreven. U vindt dit plan op de website van destichting:  www.spco-lev.nl De namen en adresgegevens van de bestuursleden staan op de achterzijde van de leerlinglijsten die iedere leerling op de eeste schooldag meekrijgt.

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de Algemeen Directeur,
de heer Gijsbert Buijs, tel. 0172 - 23 13 03, directie@spco-lev.nl

Het bestuurskantoor is gevestigd in de
Herman Heijermanslaan 4
2741 ZJ Waddinxveen
tel. 0182-232651


Algemeen directeur: 
Gijsbert Buijs

Schoolbestuur
Dhr. W Verheij (voorzitter)
Dhr. H.J. van Vark (penningmeester)
Dhr. J. Snel (onderhoud gebouwen)
Dhr. P. van Nieuwenhuizen
Mevr. L. Bloois
Mevr. L. Dekker


- Terug -