P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl

Team 2017-2018
Bovenste rij - van links naar rechts:
Rosanne van der Zwan - Judith van der Kruijt Marja de Jong - Kim de Bruijn Mariska Rijm
Henk van der Bas Geert Bouter - Judith de Jong -  Arjanne de Zwart Carine Bontenbal

Onderste rij - van links naar rechts:
Jantine Jensma - Karin Stevens Angela Verkleij - Gerda Figee - Gera Snaterse Saskia VosselmanJoke Stapper - Daphne van Leeuwen - Nicole Groenestein Esther Verkerk

Niet op de foto: 
Leon van Prooijen Rebecca Molenaar - Carolien van Sprangen - Chantal Hoogendoorn


Groepsverdeling team 2017-2018
In het schema hieronder ziet u hoe de diverse leerkrachten seizoen 2017-2018 worden ingezet:

 
GROEP MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
1a/2a Esther Verkerk /
Jantine Jensma

Esther Verkerk
Jantine Jensma
 
Esther Verkerk/
Jantine Jensma
Esther Verkerk /
Jantine Jensma
Esther Verkerk /
Jantine Jensma
1b/2b Karin Stevens  Karin Stevens Karin / Nicole Nicole Groenestein
Nicole Groenestein
 
3a
Rosanne
van der Zwan
 
Rosanne
van der Zwan
Rosanne
van der Zwan
Rosanne
van der Zwan
Rosanne
van der Zwan
3b
Judith 
van der Kruijt
 
Joke Stapper Joke  Stapper Judith 
van der Kruijt
Joke Stapper
 4
Marja
de Jong  
 
Marja
de Jong 
Linda van Driesen Marja
de Jong
Marja
de Jong
 5  Carine
Bontenbal
 Carine
Bontenbal
 Carine / Kim 
Kim
de Bruijn
 
Kim
de Bruijn
 6
Henk van der Bas     
 
Henk van der Bas        Henk van der Bas       Henk van der Bas      Henk van der Bas     
 7
Rebecca Molenaar 
 
Rebecca Molenaar    Arjanne de Zwart Arjanne de Zwart Arjanne de Zwart
 8
Mariska Rijm 
 
Mariska Rijm Mariska Rijm
Judith
de Jong
 

Judith
de Jong
 


* Voor de groepen 1 t/m 3 zijn weer vier formatieplaatsen beschikbaar. We hebben ervoor gekozen om     de grote groep 3 bij aanvang van het seizoen te splitsen in twee kleine groepen. Dat betekent dan dus  dat we starten met twee kleutergroepen. Als in de loop van het seizoen de kleutergroepen te vol  worden voegen we de beide groepen 3 samen en formeren we een derde kleutergroep. Angela  Verkleij, onze onderwijsassistente, zal vooral ingezet worden in de groepen met het grootste  leerlingenaantal; aanvankelijk de kleutergroepen dus.

* In groep 1a/2a werken Jantine en Esther afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag en    
  donderdag, vrijdag.
* In groep 1b/2b werkt Karin de ene week op woensdag en Nicole de andere week.
* In groep 4 werkt Daphne naast de woensdag ook nog een aantal losse dagen, verspreid over het hele   jaar. Dat zijn vrije dagen voor Marja, waar zij volgens de CAO op grond van haar leeftijd recht op    
  heeft.
* In groep 5 is Kim op woensdag ook een aantal uren voor de kinderen beschikbaar, naast Carine. De  
  andere uren  is zij ambulant als ICT’er.
* Voor groep 7 werkt Geert Bouter zolang Rebecca en Arjanne met verlof zijn.
* In groep 8 werken Judith en Mariska beiden op dinsdag. Die ‘extra handen in de klas’ worden ook in
   andere groepen ingezet.
*  Saskia Vosselman blijft de Kwinkgroepen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
   begeleiden en Gera Snaterse geeft groepjes of individuele leerlingen Remedial Teaching.
* Esther en Jantine geven muzieklessen in de groepen 5 t/m 8 en Leon van Prooijen gym op vrijdag in     5 t/m 8.