P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl
OR (Ouderraad)
Van links naar rechts:
Diana van der Laan - Erik Bontekoe - Karin Stevens - Elma Bakker 
Esther Scholte - Puck Spaargaren
Inge Bakker - Jantine Jensma - Annemarie de Jager  - Michaela Duinisveld


De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die de school niet alleen met raad, maar vooral ook met daad terzijde staat. De OR helpt bij allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten (o.a. Sinterklaasfeest, Koninginnedag, Kerst en Pasen, het eindejaarsfeest enz.). Bovendien is elk OR-lid gekoppeld aan een groep en kan hij of zij in overleg met de groepsleerkracht hand- en spandiensten verlenen.
De OR organiseert ook een ouderavond en zij controleert het beheer van het schoolfonds.
De OR staat graag open voor uw ideeën en suggesties!
Namen en adressen vindt u achterin de schoolgids of zijn verkrijgbaar bij de directie


De OR heeft de eerste vergadering van dit seizoen weer gehad en daarin werden enkele nieuwe leden geinstalleerd. Fijn dat zo'n grote groep enthousiaste ouders het werk van de OR op zich wil nemen. Alle taken zijn weer verdeeld en aan elke groep is een ouder gekoppeld, de zogenaamde klassenouder. Deze ouder is het aanspreekpunt voor ouders en juffen van die groep.