P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl

Directie

De directeur is Gerda Figee; zij is op school aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Het Managementteam van de school bestaat naast de directeur uit Gera Snaterse, Saskia Vosselman en Judith de Jong.

Intern Begeleiders

Vanzelfsprekend hebben wij ook zorgspecialisten;dat zijn de Intern Begeleiders: Saskia Vosselman is de IB'er voor de groepen 1 t/m 4, Gera Snaterse is dat voor de groepen 5 t/m 8. De IB'ers zijn verantwoordelijk voor het initiëren en coördineren van de leerlingondersteuning in de eigen bouw. De IB'ers volgen de ontwikkelingen van de leerlingen en bespreken deze met de groepsleerkrachten tijdens zogenaamde groepsbesprekingen. Observaties van de leerkrachten en toetsresultaten van leerlingen worden dan doorgesproken en geanalyseerd. Ook worden de groepsplannen geëvalueerd en de IB'ers adviseren en coachen de leerkrachten bij het maken van nieuwe plannen en het uitvoeren ervan. Zij adviseren ook welke materialen de leerkracht zou kunnen gebruiken bij de ondersteuning aan de (individuele) leerlingen.

De Intern Begeleiders begeleiden ook trajecten als versnelling, een aanvraag voor een uit te voeren onderzoek, een doorverwijzing naar een externe hulpverlener en de keuze voor het schooltype in het  Voortgezet Onderwijs. Natuurlijk hebben de IB'ers ook zitting in het SOT (Schoolondersteuningsteam, zie Passend Onderwijs).