P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl
MRVoor een aantal besluiten heeft het bestuur de instemming van de MR nodig; voor andere dient het bestuur haar advies te vragen. De MR heeft een stem in de benoemingen van nieuwe leerkrachten of directie en moet instemmen met de schoolgids en het schoolplan.

De MR heeft regelmatig contact met de directie en de OR, om zich gezamenlijk voor de school in te kunnen zetten. Ook kan de MR een spreekbuis zijn van de ouders. Het is daarom belangrijk dat u zich als ouders laat horen. Zijn er zaken die u op school veranderd zou willen zien en heeft u behoefte dit in wat breder verband te bespreken, meld dit dan aan de leden van de MR. De oudergeleding zit er immers voor u! Een teamlid en een ouderlid worden afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de zes scholen van onze Vereniging. Hier worden de schooloverstijgende zaken besproken, zodat er vanuit de zes scholen een gezamenlijk standpunt naar het bestuur uitgesproken kan worden.

Wilt u meer weten, dan kunt u kennisnemen van het medezeggenschapsreglement of u kunt contact opnemen met één van de leden van de MR. Op de website vindt u een foto en de namen van de ouders die zitting hebben in de MR. Contactgegevens van de MR-leden staan op de leerlinglijsten die de kinderen op de eerste schooldag meekrijgen.
Het e-mailadres van de MR is: mr@rehobothboskoop.nl.


MR-leden:  
Rebecca Molenaar, Anouk Plooij, Mariska Rijm,
Arjan van Eijk.


GMR-leden:
Mariska Rijm, Arjan van Eijk.


Bekijk hier het Jaarplan 2018-2019 (na goedkeuring in oktober op de site)
Bekijk hier het Jaarverslag 2017-2018